oaktat


oaktat
• fastän, ehuru, oaktat, visserligen, trots att
• trots, oaktat, oavsett

Svensk synonymlexikon. 2013.

Look at other dictionaries:

  • oaktat — I prep trots II konj trots, fastän …   Clue 9 Svensk Ordbok

  • trots att — • fastän, ehuru, oaktat, visserligen, trots att • fastän, ehuru, oaktat, visserligen, trots att, även, om …   Svensk synonymlexikon

  • även om — • fastän, ehuru, oaktat, visserligen, trots att …   Svensk synonymlexikon

  • ehuru — • fastän, ehuru, oaktat, visserligen, trots att …   Svensk synonymlexikon

  • fastän — • fastän, ehuru, oaktat, visserligen, trots att …   Svensk synonymlexikon

  • oavsett — • trots, oaktat, oavsett …   Svensk synonymlexikon

  • trots — • trots, oaktat, oavsett …   Svensk synonymlexikon

  • utan hänsyn till — • trots, oaktat, oavsett …   Svensk synonymlexikon

  • visserligen — • fastän, ehuru, oaktat, visserligen, trots att …   Svensk synonymlexikon

  • oansett — I prep ÅLD trots II konj ÅLD oaktat, fastän …   Clue 9 Svensk Ordbok